Colofon

Colofon
Redactie: Jan Jansen
Webdesign: Artimedia
Foto's: Piet Pietersen
Onderhoud Kees Claessen

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij ons bedrijf, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ons bedrijf.

Disclaimer
Ondanks dat aan de samenstelling van deze website zorgvuldig aandacht is besteed kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of onzorgvuldigheden.

Up2Date
Deze website wordt onderhouden met het Content Management Systeem 'Up2Date'.
Voor meer informatie: http://www.up2date.nl